Home - Actualitate - Deva Gold dă României 435 de hectare de pădure

Deva Gold dă României 435 de hectare de pădure

joi, 18 Mai, 2017

Pentru informarea corectă a cetățenilor

Campania, deja dovedit dezlânată, fără argumente, dar cu multe necazuri pentru investitori, împotriva proiectului de dezvoltare a unei exploatări miniere în zona Certej – exploatare care înseamnă bani pentru România, locuri de muncă și o comunitate locală salvată -, devine deja rușinoasă. În dorința de a boicota proiectul, adversarii acestuia folosesc minciuna ca armă finală. Pe scurt, inclusiv la nivel parlamentar, din păcate, proiectului minier i se pune în spate o defrișare masivă a pădurilor din zonă. Ceea ce omit, cu bună știință, „activiștii”, este faptul că viitoarea exploatare minieră de la Certej nu ia, ci dă României o bogăție silvică importantă.

Ca să lămurim lucrurile, am cerut informații detaliate de la conducerea Deva Gold SA, compania care gestionează proiectul minier dela Certej. Așa cum ar fi trebuit să facă și cei care atacă acest proiect.

Pentru limpezirea chestiunilor de legalitate, trebuie spus că Deva Gold a demarat proiectul minier „Exploatarea minereurilor auro-argintifere în perimetrul Certej, județul Hunedoara”, urmând procedurile de avizare conform legilor în vigoare, obținând, în final, Acordul de Mediu.

Proiectul minier, pentru cei care nu știau, se va dezvolta pe un PUZ aprobat de aproximativ 450 de ha de teren, din care zona industrială reprezintă 300 ha, iar zona de protecție perimetrală 156 ha. Or, din cele 300 de hectare ale zonei industriale, cam 187 ha sunt acoperite de pădure.

Conform surselor oficiale, pentru implementarea proiectului, Deva Gold are nevoie de scoaterea din Fondul Forestier Național (FFN îi vom spune, în continuare, pentru ușurință, n.n.) a unei suprafețe împădurite de 165,11 ha, restul de 22 ha de pădure rămânând neatinse, ca zone verzi între obiectivele industriale.

O să vedem, mai departe, că, prin aplicarea măsurilor de reducere a impactului și condițiilor de protecție a factorilor de mediu precizate în Acordul de mediu, impactul defrișărilor celor 165,11 ha este nesemnificativ.

Mai trebuie spus un lucru extrem de important: cele 165,11 ha de pădure nu se vor defrișa toate într-un singur an. Astfel, în etapa de investiții, se defrișează 45,31 ha, iar în etapa de operare 119,8 ha, etapă care se întinde pe (nota bene!) 11 ani, perioadă în care defrișările se fac etapizat, pe ani și faze de execuție, conform programului acceptat în Acordul de Mediu.

Așa cum reiese din documentația prezentată de companie, scoaterea din Fondul Forestier Național a terenurilor împădurite se va face în conformitate cu prevederile Legii 46, respectiv a Codului Silvic în vigoare. Conform acestui Cod Silvic, la art. 41, al. 2, scoaterea din FFN a suprafețelor împădurite se face doar cu condiția compensării acestora, fără reducerea suprafeței fondului forestier și cu plata anticipată aobligațiilor bănești.

Să ne oprim o clipă aici. Așadar, Deva Gold SA nu numai că este obligată să facă toți pașii în litera legii, dar bagă și mâna adânc în buzunar pentru a se pune în acord cu ea.

Astfel, pentru cele 165,11 ha de pădure propuse pentru defrișare, Deva Gold SA va împăduri, conform calculelor efectuate de instituțiile silvice, cam 600 ha de teren, ceea ce reprezintă o suprafață de aproximativ 3,6 ori mai mare decât suprafața defrișată. Adică pune pădure de vreo patru ori cât taie.

Conform calculelor silvice, Deva Gold va cheltui pentru scoaterea din FFN a unui ha de pădure cam 290.000 lei (65.000 euro), ceea ce va conduce la o cheltuială totală de cca 47.800.000 lei (10,64 milioane euro), sumă plătită, atenție!, în avans.

Întreaga sumă, calculată pentru cele 165,11 ha pădure va fi depusă anticipat în contul Ministerului Apelor și Pădurilor și în contul Ocolului Silvic, chiar înainte de primirea Avizului de scoatere din FFN, asta în condițiile în care pădurea va fi defrișată etapizat, conform programului menționat în Acordul de Mediu.

Până la urmă, suprafața de pădure propusă pentru scoatere din FFN reprezintă cca 5% din suprafața de pădure a comunei Certeju de Sus și 0,04% din suprafața pădurilor din județul Hunedoara.

Peste toate cele dinainte, cele 600 ha de terenuri noi împădurite de Deva Gold SA vor fi întreținute 7-8 ani, până la atingerea stării de masiv, adică a stadiului de maturitate pentru pădure, iar după încheierea proiectului minier, întreaga suprafață depădure va fi donată comunităților locale.

„Poate că ar mai trebui menționat și faptul, deloc neglijabil, că, pe lângă obligațiile bănești prevăzute în Codul Silvic, Deva Gold va achita anticipat, în contul Ministerului Mediului, sub formă de garanție de mediu, contravaloarea integrală a lucrărilor de închidereși refacere a mediului pentru suprafețele de teren ocupate de obiectivele industriale aferente proiectului minier, contravaloare care se ridică, în acest caz, la o sumă totală de peste 13 milioane de euro. Una peste alta, ca să înțeleagă bine toată lumea și să închidem acest cerc al minciunilor, suprafața actuală a Fondului Forestier Național va crește cu 435 ha, din aritmetica simplă a 165 ha defrișate, la 600 de ha împădurite. Ca să nu mai vorbim de faptul că, la finalul proiectului, toate terenurile afectate de activitatea minieră vor fi redate în circuitul silvic sau agricol, după caz, și donate comunităților locale”, ne-a declarat Nicolae Stanca, managerul Deva Gold SA.