Home - Actualitate - APIA Hunedoara

APIA Hunedoara

vineri, 19 Mai, 2017

Pentru a veni în sprijinul fermierilor şi primăriilor, prezentăm astăzi o hartă completă a judeţului cu centrele locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Hunedoara. Până la data de 31 mai 2017 fermierii îşi pot modifica cererile de subvenţie depuse până la data de 15 mai, fără sancţiune.

Apia Hunedoara are şapte centre locale: Brad, Deva, Hunedoara, Ilia, Oraştie, Sântămărie Orlea şi Petroşani, cele trecute cu roşu pe hartă. În interiorul acestor centre , trecute cu albastru, sunt comunele care aparţin de centrele locale.

Insistăm ca toţi fermierii care au aplicat pentru măsuri de agromediu şi climă, agricultură ecologică şi plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, să facă toate corecţiile până la data de 31 mai, astfel încât, contractele pe care le au cu Apia pe perioada celor cinci ani să nu fie afectate, eliminându-se astfel posibilele sancţiuni.

M10-Agro-mediu și climă:

(A1)M10-P1 Pajiști cu înaltă valoare naturală (142€/an/ha)

(A2)M10-P2.1 Practici agricole tradiționale (Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fânețe) (100€/an/ha)

(A3)M10-P2.2 Lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fâneţe )(21€/an/ha)

(A6)M10-P3.2.1 Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus (159

€/an/ha)

(A7)M10-P3.2.2 Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco

vespertinus (80€/an/ha)

(A11)M10-P4 Culturi verzi(128€/an/ha )

(A13)M10-P8 Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon: ovine -(87

€/UVM/an), caprine -(40€/UVM/an), bovine -(200€/UVM/an),ecvidee -(200€/UVM/a n), porc ine -(176

€/UVM/an)

M11-Agricultura ecologică:

s M11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

(A14) M11.1.P1-Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv

plante de nutreţ)(293€/an/ha)

(A15)M11.1.P2-Legume (500€/an/ha )

(A16)M11.1.P3-Livezi(620€/an/ha)

(A17)M11.1.P4-Vii(530€/an/ha )

(A18)M11.1.P5-Plante medicinale şi aromatice (365€/an/ha)

(A63)M11.1.P6.2-Pajiști permanente (87€/an/ha)

s M11.2 Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

(A20)M11.2.P1-Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante

de nutreţ)(218€/an/ha)

(A21)M11.2.P2-Legum e (431€/an/ha )

(A22)M11.2.P3-Livezi(442€/an/ha)

(A23)M11.2.P4-Vii(479€/an/ha )

(A24)M11.2.P5-Plante medicinale şi aromatice (350€/an/ha)

(A64)M11.2.P6.2-Pajişti permanente (78€/an/ha)

M13 -Zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

ANC_ Z M)M13-Z M-Submăsura 13.1 Plăţi compensatorii în zona montană(97€/an/ha)

(ANC_ SEMN )M13-SEMN -Submăsura 13.2 Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu

constrângeri naturale semnificative (62€/an/ha)